Rozmieszczenie grzejników

Najlepszym miejscem na montaż grzejnika to część zewnętrznej ściany budynku, która znajduje się pod oknem. Jest to uzasadnione zmniejszeniem strat cieplnych związanych z przenikaniem ciepła od wewnątrz budynku przez jego przegrody na zewnątrz. Jeśli jednak musimy umieścić grzejnik na wewnętrznej ścianie, to rozkład temperatury w pokoju jest gorszy. Wchodząc w szczegóły to wymogi są takie, aby grzejniki oddalone były od ściany o min. 5 cm oraz ich odległość od parapetów nie była mniejsza niż 7 cm. Ponadto nie powinniśmy ani zasłaniać, ani ich zabudowywać. Obecnie dostępna jest tak duża gama kształtów i wymiarów grzejników, że można je tak dobrać, aby były dodatkową ozdobą pomieszczeń.

Muszę również wspomnieć o rodzajach przyłączy grzejników. Zawsze grzejniki mają dwa wejścia/wyjścia: zasilające i powrotne. Możemy wyróżnić podłączenie:

  • boczne ? jest to najczęstsze podłączenie grzejników oznaczonych literką C, do których należą grzejniki płytowe i członowe. Instalacja może być prowadzona w ścianie lub na jej powierzchni.
  • krzyżowe ? stosuje się je w wypadku grzejników dłuższych niż 2 m. Nazwa wywodzi się stąd, że ich konstrukcja powoduje napływ gorącej wody u góry grzejnika, a jej odpływ na dole w przeciwległym rogu.
  • siodłowe ? jest to jeden z odmian podłączenia krzyżowego, który powoduje zmniejszenie wydajności o ok. 10%.
  • odpodłogowe ? to podłączenie stosowane jest dla grzejników oznaczonych literą V lub VK, do których montaż instalacji odbywa się od dołu.

Nie wspomniałem jeszcze o jednym rodzaju grzejników, do których należą grzejniki elektryczne, które również mogą wspomagać centralne ogrzewanie, ale mogą być także samodzielnym źródłem ogrzewania domu. Obecnie najczęściej wykorzystywane są grzejniki rurkowe montowane w łazienkach, które spełniają również rolę suszarki do ubrań.

Kategoria: Blog

Komentowanie Wyłączone.