Poprawne wykonanie izolacji fundamentów

Pierwszą warstwą, a właściwie dwoma warstwami był lepik, którym pomalowaliśmy fundamenty dwukrotnie w odstępie dwóch dni. Następnie położyliśmy papę asfaltową. Składa się ona najczęściej z włókniny poliestrowej, która jest osnową. Otoczona jest ona masą bitumiczną. Taka warstwa jest odporna termicznie, izolacyjnie i wytrzymałościowo. Papa mocowana została do ściany fundamentowej w naszym przypadku na gorąco za pomocą palnika gazowego, co powodowało dobrą izolację i spójność za pomocą lepiku. Następną warstwą była folia kubełkowa łączona na zakładkę 15 cm. Materiał hydroizolacyjny wyprowadzony został na wysokość 50 cm ponad poziom fundamentów. Poza izolacją wodną zdecydowaliśmy się na izolację termiczną fundamentów. Do tego celu wykorzystaliśmy warstwy izolacji układanej pionowo za pomocą zaprawy montażowej. Materiałem był polistyren spieniony, potocznie zwany styropianem, który jest mało nasiąkliwy i stosunkowo tani patrząc na inne materiały takie jak polistyren ekstrudowany, czy piankę poliuretanową. Dno wykopanego rowu wyłożyliśmy geowłókniną i zasypaliśmy cienką warstwą żwirku.

Było to podłoże pod rurę drenażową, która również była okryta geowłókniną. Oczywiście jej montaż należało ułożyć ze spadkiem 1-2 % w kierunku odpływu. Następnie rurę przykryto żwirkiem do powierzchni końca fundamentów. Przed zrobieniem hydroizolacji zastanawialiśmy się co z naszym przyszłym tarasem. Czy wykonać go przed izolacją i jak miałby wyglądać. Ale zdecydowaliśmy, że taras wykonamy na wiosnę. Zarówno drzwi balkonowe jak i wejście do domu jest wyniesione 50 cm ponad poziom terenu. Do drzwi wejściowych prowadziły dwa betonowe stopnie, które zostały zburzone i będą zastąpione schodami z kostki. Na takiej samem wysokości znajdują się drzwi balkonowe. W tym przypadku zrobimy nasyp z ziemi, który będzie otaczał dwie elewacje budynku, na którym będzie ułożona kostka. Będzie ona również ułożona dookoła budynku. Na wzniesieniu ułożonym z ziemi będzie rosła trawa lub posadzimy jakąś niskopienną roślinność. Ale do tego etapu jeszcze daleko.

Kategoria: Blog

Komentowanie Wyłączone.